Certifikáty

CERTIFIKÁTY VÝROBKU

Podlahové desky a komponenty dopravního značení včetně doplňků a příslušenství splňují všechny důležité parametry i pro náročné použití. Certifikáty, prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení nebo schválení MD ČR pro použití na pozemních komunikacích a další jsou k dispozici ke stažení.

Výrobce - ISO 9001, ISO 14001

Certifikát - Kabelové mosty

Certifikát - Vodící prahy

Certifikát - Obrubníky

Certifikát - Zpomalovací prahy

Certifikát - Podlahové desky


PROTOKOLY - PROTISKLUZNOST, REAKCE NA OHEŇ, SILNIČNÍ VÝVOJ, TEPELNÁ VODIVOST

Protokol - Podlahové desky - Protiskluznost

Protokol - Podlahové desky - Klasifikace reakce na oheň

Protokol - Zkouška č. 1 reakce na oheň - sálavé teplo

Protokol - Zkouška č. 2 reakce na oheň - zdroj plamene

Protokol - Zkouška - Silniční vývoj - Podstavce dopravního značení (216, 216B, 221, 221B, 264, 264B, 255)

Protokol - Zkouška - Silniční vývoj - Vodící prahy (225, 225B, 225K, 225KB, 240, 240B, 229, 229B, 254, 254B)

Protokol - Podlahové desky - Tepelná vodivost


OSVĚDČENÍ O ZATÍŽENÍ

Osvědčení o zatížení kabelového mostu (270+271)

Zpráva z osvědčení o zatížení kabelového mostu (270+271)


 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě - Kabelové mosty (265, 266, 270, 271, 236, 237, 290)

Prohlášení o shodě - Vodící prahy (225, 225K, 240)

Prohlášení o shodě - Carstop - parkovací zarážka (254)

Prohlášení o shodě - Obrubník (229, 229K)

 PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Prohlášení výrobce - Kabelová chráničky malé (277, 278, 277+278ZO, 277+278LO, 277+278T, 277+278K)

Prohlášení výrobce - Kabelová chráničky velké (281, 282, 281+282Z, 281+282T, 281+282K)

Prohlášení výrobce - Podlahové desky a příslušenství (102, 102S, 103, 103R, 106, 107, 109Z, 111, 113, 115, 115S, 117, 118, 120, 121, 121P, 123, 124, 250, 262, 263, 251, 261, 274, 279)

Prohlášení výrobce - Podkladové kostky, paletová hrana (226, 227, 275)

Prohlášení výrobce - Podstavce (216, 221, 255, 264, 293)

Prohlášení výrobce - Pontové terénní desky (100, 100A, 101, 101A)


 STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Rozhodnutní o prodloužení STO

STO - Kabelové mosty (236, 237, 265, 266, 270, 271, 290) 

STO - Vodící prahy, obrubník, carstop (225, 225K, 240, 229, 229K, 254)

STO - Zpomalovací prahy, zpomalovací polštář (232, 233, 230, 231, 208, 209, 272, 273, 276)


SCHVÁLENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


Schválení MD ČR - Kabelové mosty (236, 237)

Schválení MD ČR - Zapomalovací prahy (208, 209)

Schválení MD ČR - Kabelové mosty (265, 266)

Schválení MD ČR - Zapomalovací prahy (230, 231)

Schválení MD ČR - Kabelové mosty (270, 271)

Schválení MD ČR - Zapomalovací prahy (232, 233)

Schválení MD ČR - Kabelové mosty (290)

Schválení MD ČR - Zapomalovací prahy (272, 273)

Schválení MD ČR - Vodící prahy (225, 225K)

Schválení MD ČR - Zapomalovací prahy (276)

Schválení MD ČR - Vodící prahy (229, 229K)


Schválení MD ČR - Vodící prahy (240)


Usnesení MD ČR - Podstavce (216, 221, 255, 264, 293)

Usnesení MD ČR - Carstop (254)