Obchodní podmínky

1       Obchodní podmínky

1.1      Předmět smlouvy

Prodávajícím je BREVA Servis s.r.o., IČ: 28414586, místem podnikání Sídliště Nad plovárnou 512, 417 41 Krupka.

Prodávající se smlouvou zavazuje předat Vám jako kupujícímu zboží a převést na Vás vlastnické právo ke zboží a Vy se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

Pro zadání objednávky do systému je možné provést registraci na eshopu (postupem uvedeným na webové stránce).


1.2      Objednávka

Po přijetí objednávky Vám bude odesláno e-mailem potvrzení přijetí objednávky. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, prosím, neprodleně nás kontaktujte na info@breva.cz

Vyhrazujeme si právo před odesláním zboží telefonicky objednávku ověřit (týká se zejména prvních objednávek u nových zákazníků). Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do jednoho týdne od objednání zboží, pokud ještě nebylo odevzdáno k přepravě nebo převzato zákazníkem osobně.

Prodávající objednávku buď potvrdí, nebo ji zruší  (případně i částečně), a to zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je  zboží je dlouhodobě nedostupné. V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

 Pro závazné objednání zboží a jeho zadání do výroby požadujeme PLATBU PŘEDEM.


1.3      Jakost

 • Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů prodávajícího.
 • Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.
 • Za porušení jakosti se nepovažují drobné odchylky v rozměrech, barvě a povrchu výrobků, protože jsou odvislé od vstupní suroviny - recyklátu kabelových izolací PVC.


1.4      Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce.
 • Zálohová faktura - vyhrazujeme si právo požadovat částečnou nebo celou platbu předem převodem na účet na základě zálohové faktury, kterou Vám po provedení objednávky vystavíme. Tato varianta může být použita zejména u vyšších objednávek u nově registrovaných zákazníků, v případě objednávek zboží mimo základní sortiment apod.


1.5      DPH

Prodávající je plátce DPH. Veškeré ceny uváděné na www.deskovepodlahy.cz jsou konečné prodejní ceny, včetně DPH.   


1.6      Doprava a balné

Zboží zasíláme pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Výše ceny dopravy závisí na hmotnosti zakázky a vzdálenosti.

Zboží je dle druhu baleno na standardních paletách 1200 x 800 mm v počtech uvedených ve specifikaci výrobku. Atypické balení nutno sjednat předem.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu ve výši 280,- Kč bez DPH.

Vždy je zpracována cenová nabídka včetně nákladů na dopravu a balné.


1.7      Osobní odběr

Osobní odběr zboží není možný.

 

1.8      Dodací lhůty

Většinu zboží máme skladem a k jeho odeslání dochází do 24 hodin od přijetí objednávky. U sortimentu, který není skladem, činí běžné dodací lhůty do 14 dnů. Pokud by nebylo možno v tomto termínu zboží dodat, tuto skutečnost Vám do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky oznámíme.

 

1.9      Vrácení zboží

Vrácení zboží je možné v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez uvedení důvodu do 14 dnů. Rozhodný je datum odeslání zboží nebo předání zboží osobně v provozovně. Spolu se zbožím je nutno předat i odstoupení od smlouvy viz formulář  Odstoupení od smlouvy.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
 • zboží nesmí být jakkoliv poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a používání

Zákazník je v případě využití svého práva na vrácení zboží bez udání důvodu povinen tuto skutečnost předem oznámit naší firmě a dále postupovat následujícím způsobem:

 •  nepoužité zboží v kompletním a původním stavu zaslat nebo osobně dopravit na adresu výrobce,
 •  po doručení a zkontrolování zboží je v případě splnění výše uvedených podmínek zákazníkovi ihned vrácena kupní cena zboží poštovní poukázkou nebo převodem na účet (případné bankovní spojení je nutno naší firmě písemně sdělit, nejlépe průvodním dopisem přiloženým k vrácenému zboží). V případě nesplnění podmínek zákona 367/2000 Sb. je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi.
 • zákazníkovi bude doručen dobropis, jehož potvrzenou kopii je potřeba odeslat na sídlo firmy.

 

1.10  Záruční podmínky

Na zboží zakoupené v našem obchodě poskytujeme zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců. Pokud je u některých produktů záruční doba delší, je tato skutečnost zřetelně uvedena. Postup při případných reklamacích se řídí Reklamačním řádem


2       Reklamační řád

2.1      Kontrola zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku), zda není viditelně poškozena nebo poničena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít, ale v tom případě neprodleně kontaktuje prodejce (internetový obchod) o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.


2.2      Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci přijato pouze kompletní zboží. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.deskovepodlahy.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele:

BREVA Servis s.r.o.

Sídliště Nad plovárnou 512

417 41 Krupka


Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

 • zboží bez doložení původu nákupu,
 • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně,
 • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • zboží mechanicky poškozené,
 • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží,
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem.


2.3      Na koho se obrátit?

Pokud potřebujete poradit s reklamací, případně se zeptat na stav a jakékoliv další informace, kontaktní osobou je Ing. Petr Hokr +420 602 179 179, emailem na info@breva.cz nebo osobně na adrese společnosti

BREVA Servis s.r.o., Sídliště Nad plovárnou 512, 417 41 Krupka


2.4      Jak uplatnit reklamaci?

V případě, že zboží splňuje kritéria pro přijetí na reklamaci uvedená v bodě 2. Přijetí zboží na reklamaci, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte práci nám a budeme se moci Vaší reklamaci věnovat a vyřídit ji v co nejkratším možném termínu.

V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo jí s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu.

V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu uvedenou v bodě 2.3. Na koho se obrátit společně s průvodním dopisem s popisem vady. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.


2.5      Náležitosti potřebné k reklamaci

 • reklamované zboží zabalte a přiložte kopii daňového dokladu,
 • přiložte podrobný popis vady výrobku,
 • vše zašlete na adresu uvedenou v bodě 2.3.

Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu.


2.6      Náklady na dopravu

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do provozovny k výrobci hradí zákazník. Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.


2.7      Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.